دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
خلیج فارس و نشانه های تغییر در سیاست‌ها
خلیج فارس و نشانه های تغییر در سیاست‌ها
دوره 6، شماره 3 ، مهر 1378

چکیده
  خلیج فارس در دهه 1990 شاهد بروز دو موج تحولات بوده است، نخستین موج این تحولات پیش از جنگ دوم خلیج فارس آغاز شد و هنوز ادامه دارد. در مقاله حاضر این موضوع مطرح می شود که موج نخست با وجود تمامی تبلیغات و سروصداهایی ...  بیشتر
ناسیونالیسم عرب و دموکراسی
ناسیونالیسم عرب و دموکراسی

ولید خدوری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1378

چکیده
  مرکز پژوهش ­های وحدت عربی از سال 1996 و از نشست ششم سالانه خود کوشیده است درباره دیدگاه جنبش­های اسلامی و جنبش­های ناسیونالیستی عربی در مورد دموکراسی در جهان عرب بحثهایی را به صورت مجموعه مقالات و ...  بیشتر
نگرشی جدید در سیاست منطقه ای ترکیه
نگرشی جدید در سیاست منطقه ای ترکیه

فرهاد عطائی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1378

چکیده
  پس از هفتصد سال امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول به دست قدرتهای اروپایی فروپاشید، مانند غالب حکومتهای دوران پیش مدرن، این امپراتوری نیز حکومتی مذهبی بود. سلطان عثمانی خود را خلیفه مسلمین می نامید و ...  بیشتر
جایگاه اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس در نظام نوین جهانی در تئوری و عمل
جایگاه اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس در نظام نوین جهانی در تئوری و عمل

سید شمس الدین صادقی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1378

چکیده
  پنجاه سال پیش از این، جنگ جهانی دوم به پایان رسید و سازمان ملل متحد تاسیس شد. تشکیل یک سازمان جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در سایه همکاری نهادینه کشورهای قدرتمند، تولد صلحی پایدار را برای جامعه ...  بیشتر