دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رویارویی اردن با بحران آب
رویارویی اردن با بحران آب

کیهان برزگر

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1379

چکیده
  اردن یکی از کشورهای خاورمیانه است که در سالهای آتی با بحران آب مواجه خواهد شد. طبق گزارش «وزارت آب و آبیاری» اردن، منابع آب آشامیدنی این کشور تا سال 2005 کاملا مورد بهره­ برداری قرار می گیرند و لذا ...  بیشتر
تحولات مفهوم امنیت ملی
تحولات مفهوم امنیت ملی

محمدعلی بصیری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1379

چکیده
  از آنجایی که فلسفه اصلی تاسیس دولت (ملت­-کشور) دو مسأله اساسی، یعنی اولا، تامین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) ثانیا، تحصیل منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) می باشد، بنابراین پس از شکل گیری عناصر اصلی ...  بیشتر
اصلاحات اقتصادی و چالش مشروعیت سیاسی در رژیم های عرب
اصلاحات اقتصادی و چالش مشروعیت سیاسی در رژیم های عرب

رسول افضلی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1379

چکیده
  شکست برنامه های دولت رفاه همراه با بحران اواخر دهه 1970 یک بار دیگر لیبرالیسم اقتصادی را به عنوان علاج مسائل و مشکلات سیاسی، اقتصادی کشورها مطرح نمود. نسخه ای که کینز برای مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دهه ...  بیشتر
چالش های اقتصادی و نظام منطقه ای عربی
چالش های اقتصادی و نظام منطقه ای عربی

منیر الحمش؛ سید محمود موسوی بجنوردی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1379

چکیده
  مقاله حاضر که در فوریه سال 2000 در مجله المستقبل العربی لبنان به چاپ رسیده است حاوی نکات جالب توجه در مورد وضعیت اقتصادی جهان عرب است. این مقاله در اصل برای کنفرانس «سوریه و امنیت قومی عربی» که در تاریخ ...  بیشتر
مسئولیت بین‌المللی اسراییل در قبال تجاوز به لبنان
مسئولیت بین‌المللی اسراییل در قبال تجاوز به لبنان

کمال حمّاد؛ حجت رسولی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1379

چکیده
  قوانین بین ­المللی به تدریج مراحل تکاملی خود را سپری می کنند و دولت ها با قبول آنها لازم است تا به تعهدات خود عمل نمایند. برای تضمین بهبود مناسبات میان دولتها و تحقق منافع مشترک آنان بر اساس صلح و امنیت ...  بیشتر