دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ملاحظاتی درباره طرح نظم امنیتی جدید در خاورمیانه
ملاحظاتی درباره طرح نظم امنیتی جدید در خاورمیانه

جهانگیر معینی علمداری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1380

چکیده
  حادثه یازدهم سپتامبر و حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقه خاورمیانه بار دیگر پرسش های مهمی را پیش روی مسایل این منطقه قرار داده است، از جمله آن که چرا دولت های فرامنطقه ای می توانند به سادگی در امور خاورمیانه ...  بیشتر
سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه: میراث یلتسین و چالش پوتین (قسمت اول)
سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه: میراث یلتسین و چالش پوتین (قسمت اول)

سید اسدالله اطهری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1380

چکیده
  مسکو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موقعیت ژئوپلیتیکی خود را از دست داد و مجبور شد تا سیاست خارجی­ اش را بازسازی کند. به دنبال آشکار شدن نگرانی فزاینده درباره جمهوری­ های تازه استقلال یافته آسیای ...  بیشتر
اوپک و احتمال گسترش دامنه فعالیتهای آن
اوپک و احتمال گسترش دامنه فعالیتهای آن

ناصر فرشادگهر

دوره 8، شماره 4 ، دی 1380

چکیده
  وجود مشکلات گوناگون سبب شده است که کارایی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به طور جدی مورد سؤال قرار گیرد. در سالهای اخیر، صدور نفت تنها وجه اشتراک اعضای سازمان بوده است. در حالی که – به طور بالقوه ...  بیشتر
ناگفته های جنبش های رادیکال اسلامی (قسمت اول)
ناگفته های جنبش های رادیکال اسلامی (قسمت اول)

محمد صلاح؛ سید محمود موسوی بجنوردی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1380

چکیده
  جنبش های اسلام گرا در دو دهه گذشته تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران سیاسی در منطقۀ خاورمیانه شده اند، هر چند پیشینه فعالیت های آنان محدود به سالهای اخیر نیست. تحولات مهم منطقه و جهان در این ساله سبب شده ...  بیشتر
اهداف سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز
اهداف سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

محمد حسن آصف

دوره 8، شماره 4 ، دی 1380

چکیده
  پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و پیدایش کشورهای جدید در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، ترکیه اقدامات متنوعی را برای بهره برداری از منابع این منطقه انجام داد. مهمترین اقدام در این زمینه، تلاش نخبگان سیاسی ...  بیشتر
فرایند نوسازی سیاسی در کویت
فرایند نوسازی سیاسی در کویت
دوره 8، شماره 4 ، دی 1380

چکیده
  کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در دهه اخیر اقداماتی را در جهت نوسازی سیاسی آغاز کرده اند. این اقدامات با توجه به ساختارهای ویژه سیاسی و اقتصادی این کشورها اهمیت خاصی می یابد و تجربه منحصر به فردی محسوب می ...  بیشتر