دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبارشناسی هویت ملی در خاورمیانه از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا بحران نفتی دهه 1970
تبارشناسی هویت ملی در خاورمیانه از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا بحران نفتی دهه 1970

رحمن قهرمانپور

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1381

چکیده
  تمامی کشورهای خاورمیانه، هرکدام به نوعی درگیر مقولۀ هویت ملی هستند و این مسئله از زمان شکل­ گیری جغرافیای سیاسی جدید منطقه، در ابتدای قرن بیستم تاکنون ذهن نخبگان سیاسی کشورهای خاورمیانه را به خود مشغول ...  بیشتر
علل عدم شکل گیری احزاب سیاسی در کویت
علل عدم شکل گیری احزاب سیاسی در کویت

عبدالرضا همدانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1381

چکیده
  عدم شکل­ گیری و نیز عدم تداوم احزاب سیاسی در خاورمیانه عربی از جمله موضوعات مهم برای شناخت و تبیین تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه است. این موضوع، در مقاله حاضر با تمرکز بر کشور کویت مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر
وضعیت زنان در مراکش
وضعیت زنان در مراکش

شریفه آلائویی المدقری؛ پیروز ایزدی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1381

چکیده
  در یک دهه اخیر پژوهش درباره وضعیت زنان و جایگاه آنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای عرب شتاب بیشتری گرفته است، به ویژه این که عموم این کشورها درگیر مسایل و مشکلات خاص دوره گذار هستند. نویسنده مقاله حاضر ...  بیشتر
فرار مغزها از جهان عرب: یک پدیده اجتماعی
فرار مغزها از جهان عرب: یک پدیده اجتماعی

حلیم برکات؛ ماجد نجار

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1381

چکیده
  فرار مغزها از جمله پدیده­ های مهمی است که تمامی کشورهای خاورمیانه کم و بیش از آن رنج می­ برند. تاکنون تحقیقات فراوانی راجع به علل و انگیزه ­های بروز چنین وضعیتی صورت گرفته است و راه حل­های متفاوتی ...  بیشتر
هم گرایی در میان کشورهای منطقه خلیج فارس: بررسی زمینه های موجود
هم گرایی در میان کشورهای منطقه خلیج فارس: بررسی زمینه های موجود

محمد یوسفی جویباری

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1381

چکیده
  خلیج فارس به دلیل منابع عظیم نفتی و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همچنان مورد توجه مراکز برنامه­ ریزی و سیاستگذاری کشورهای بزرگ قرار دارد. گره خوردن امنیت بسیاری از کشورها با امنیت منطقه خلیج فارس موجب شده ...  بیشتر
عراق پس از صدام
عراق پس از صدام

دانیل بای من؛ محمد حسین حافظیان

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1381

چکیده
  مقاله حاضر با طرح این مسئله که آمریکا از همان زمان پایان جنگ آمریکا و متحدانش با عراق در سال 1991، در صدد برکناری صدام از قدرت بوده است، به بررسی سناریوهای احتمالی در زمینه جانشینی صدام می­پردازد. نویسنده ...  بیشتر