دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ریشه های فرهنگی بحران همگرایی در افغانستان
ریشه های فرهنگی بحران همگرایی در افغانستان

محمد جواد صالحی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1381

چکیده
  واگرایی گروه­ های مجاهدین پس از خروج نیروهای شوروی و وقوع جنگ ­های خانمان سوز داخلی میان آنان، افغانستان را با پیامدهای منفی زیادی روبرو کرد. این پیامدها محدود به مرزهای داخلی نمی شد و دامنه آن، کشورهای ...  بیشتر
تونس در دوران بن علی: تلاش در جهت گذار از دوران سنتی به دوران مدرن
تونس در دوران بن علی: تلاش در جهت گذار از دوران سنتی به دوران مدرن

کیهان برزگر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1381

چکیده
  این مقاله به بررسی تلاش های کشور تونس برای گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن در دوران ریاست جمهوری زین العابدین بن­ علی می پردازد که از نوامبر 1987 زمام قدرت را در این کشور به دست گرفته است. سابقه و روند آزادسازی ...  بیشتر
سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه: میراث یلتسین و چالش پوتین (قسمت دوم)
سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه: میراث یلتسین و چالش پوتین (قسمت دوم)

سید اسدالله اطهری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1381

چکیده
    مسکو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موقعیت ژئوپلیتیکی خود را از دست داد و مجبور شد تا سیاست خارجی ­اش را بازسازی کند. به دنبال آشکار شدن نگرانی فزاینده درباره جمهوری­ های تازه استقلال یافته ...  بیشتر
ناگفته های جنبش های رادیکال اسلامی (قسمت دوم)
ناگفته های جنبش های رادیکال اسلامی (قسمت دوم)

محمد صلاح؛ سید محمود موسوی بجنوردی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1381

چکیده
  جنبش های اسلام­ گرا در دو دهه گذشته تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران سیاسی در منطقه خاورمیانه شده اند. هرچند پیشینه فعالیت های آنان محدود به سال های اخیر نیست. تحولات مهم منطقه و جهان در این سال ها سبب ...  بیشتر
اسلام گرایی: نقش سیاسی جنبش‌های اسلام گرا در خاورمیانه معاصر
اسلام گرایی: نقش سیاسی جنبش‌های اسلام گرا در خاورمیانه معاصر

شیرین هانتر؛ پرویز کریمی ناصری؛ مریم سلمان یزدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1381

چکیده
  پدیده اسلام ­گرایی، در دو دهه اخیر یکی از مهمترین متغیرهای مورد توجه کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای غربی بوده است. شیرین هانتر در این مقاله تحقیقی، نظریات موجود درباره خیزش اسلام­گرایی در خاورمیانه ...  بیشتر
اقتصاد سیاسی اولویت های تعدیل شده: نفت و سیاست های مالی عربستان
اقتصاد سیاسی اولویت های تعدیل شده: نفت و سیاست های مالی عربستان

راید کریملی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ بیتا تبریزیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1381

چکیده
  رهبران عربستان سعودی طی دهه گذشته با ترکیبی از چالش های مهمی چون کاهش درآمدهای نفتی و غیر قابل پیش­بینی بودن آنها، تهدیدهای خارجی پرهزینه، نرخ رشد جمعیت بسیار بالا، و توقعات غیر واقعی شهروندان خود ...  بیشتر