دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
جایگاه فکر توطئه در راهبری بحران عراق
جایگاه فکر توطئه در راهبری بحران عراق

بهرام مستقیمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  تهاجم آمریکا به عراق موجب گمانه ­زنیهای فراوان و متفاوتی شده است. در مقاله حاضر با توجه به این واقعه و اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف، کارایی نظریه توطئه برای توضیح آن مورد پرسش و تحلیل قرار گرفته است. ...  بیشتر
منطق ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عراق: علل و پیامدها
منطق ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عراق: علل و پیامدها

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  همسایگان عراق در دهه های اخیر همواره در معرض سیاست های زیاده­ خواهانه و توسعه طلبانه این کشور قرار داشته اند و به رغم دگرگونی چندباره رژیم عراق طی هشتاد سال گذشته، این ویژگی به صورت اصلی ثابت در رفتار ...  بیشتر
تهاجم به عراق: علل و پیامدها
تهاجم به عراق: علل و پیامدها

منوچهر پایور

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  علل تهاجم آمریکا به عراق از جمله موضوعات مهم و زنده ای است که هم چنان در مرکز توجه صاحب­نظران مسایل منطقه قرار دارد. براساس فرضیه این نوشته، تهاجم به عراق بیشتر جنبه سیاسی داشته و این جنبه بیش از عوامل ...  بیشتر
نقش نیروهای ائتلاف در بازسازی عراق جدید
نقش نیروهای ائتلاف در بازسازی عراق جدید

دانیل بایمن؛ عظیم فضلی پور

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  پس از فروپاشی نظام سیاسی عراق، آینده این کشور و تاثیر امنیت آن بر مسایل منطقه خاورمیانه مورد بررسی و گمانه ­زنی پژوهشگران قرار گرفته است. در مقاله حاضر که با نگاهی راهبردی نوشته شده است، نویسنده اهداف ...  بیشتر
تصمیم عراق برای آغاز جنگ در سالهای 1980 و1990
تصمیم عراق برای آغاز جنگ در سالهای 1980 و1990

گریگوری گاوز؛ لیلا چمن خواه زرندی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  وقوع دو جنگ دامنه­ دار در آغاز دهه های 80 و 90 میلادی، تحولات منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل را تا مدتها تحت تاثیر قرار داد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چرا عراق در آغاز این دو دهه تصمیم به آغاز جنگ ...  بیشتر
ماهیت ارتباطات در منطقه اکو و تاثیر آن بر هم‌گرایی کشورهای عضو
ماهیت ارتباطات در منطقه اکو و تاثیر آن بر هم‌گرایی کشورهای عضو

سعید پیشداد

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای اکو در آغاز دهه 1990 میلادی، زمینه مناسبی برای رشد و گسترش فعالیت های این سازمان پدید آمد. در مقاله حاضر که با هدف سنجش میزان هم­گرایی میان کشورهای عضو ...  بیشتر
زنان و موقعیت آنان در کشورهای خاورمیانه ای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
زنان و موقعیت آنان در کشورهای خاورمیانه ای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

فاطمه سررشته ایزد موسی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  حدود سه دهه از فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی می گذرد و این سازمان فرا منطقه ­ای تلاش هایی را برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای مختلف اسلامی به عمل آورده است. مقاله حاضر با تمرکز بر مسئله زنان، این سؤال ...  بیشتر
برنامه های پنج ساله: یک بررسی مقایسه ای با خاورمیانه (بخش دوم)
برنامه های پنج ساله: یک بررسی مقایسه ای با خاورمیانه (بخش دوم)

فرشید سیم بر

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1382

چکیده
  کشورهای در حال توسعه در چند دهۀ گذشته به طراحی و اجرای برنامه های گوناگونی برای رشد و پیشرفت دست زده ­اند و تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی به نتایج متفاوتی رسیده اند. نویسنده مقاله با نگاهی به تجربه ...  بیشتر