دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
برآورد تهدید سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه و راه مقابله با آن
برآورد تهدید سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه و راه مقابله با آن

سعیده لطفیان

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1384

چکیده
  امروزه تعدادی از بازیگران مهم منطقه ای در خاورمیانه دارای سلاح های اتمی، بیولوژیک، شیمیایی و یا موشک های دوربرد با قدرت تخریبی بالا هستند. همین امر، اهمیت و فوریت موضوع تهدید سلاح­های کشتارجمعی در ...  بیشتر
جهان اسلام، غرب و جهانی شدن از نگاه حسن حنفی
جهان اسلام، غرب و جهانی شدن از نگاه حسن حنفی

علی اکبر علیخانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1384

چکیده
  حسن حنفی، اندیشمند معاصر مصری یکی از شاخص ترین شخصیت هایی است که نظریه« چپ اسلامی» را مطرح کرده است. در واقع کثرت آثار و نفوذ اندیشه حنفی، پرداختن به ابعاد گوناگون اندیشه وی را ضروری می سازد. در مقاله ...  بیشتر
سمت و سوی اقتصاد و تجارت خارجی اردن
سمت و سوی اقتصاد و تجارت خارجی اردن

فرزاد پیلتن

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1384

چکیده
  در سالهای اخیر، هم­سویی آشکاری میان راهبردهای اقتصادی و تجاری اردن با سیاست خارجی این کشور مشاهده می شود که نشانگر تلاش نخبگان سیاسی اردن برای همگرایی بیشتر با نظام بین ­الملل است. بررسی زمینه های ...  بیشتر
حزب کارگر انگلیس و جنگ عراق در سال 2003
حزب کارگر انگلیس و جنگ عراق در سال 2003

علیرضا موسوی زاده

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1384

چکیده
  به رغم آن که ایدئولوژی حزب کارگر انگلیس متفاوت از حزب محافظه­ کار این کشور است، رویکرد خارجی دولتهای کارگری و محافظه ­کار به ویژه در رابطه با ایالات متحده  مشابه بوده است. چنان که این مقاله نشان ...  بیشتر
ریشه های محبوبیت اسلام گرایان
ریشه های محبوبیت اسلام گرایان

رابرت ولترینگ؛ سعید گلکار

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1384

چکیده
  موضوع اصلی مقاله حاضر بررسی عناصر و شرایط اولیه ای است که یک فرد را به پشتیبانی و حتی عضویت در گروه های اسلام­گرا ترغیب می نماید. در واقع پرسش اصلی مقاله آن است که چرا فعالیتهای اسلام گرایان در کشورهای ...  بیشتر
تحول نقش و جایگاه زنان در کشورهای عربی خلیج فارس
تحول نقش و جایگاه زنان در کشورهای عربی خلیج فارس

میثاء سالم شامسی؛ ماجد نجار

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1384

چکیده
  در یک دهه اخیر، پزوهش درباره جایگاه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی شتاب بیشتری گرفته است. به ویژه این که عموم این کشورها درگیر پیامدهای گوناگون روند جهانی شدن هستند. در مقاله حاضر، دگرگونی ...  بیشتر