دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
سیاست فدراسیون روسیه در دوران ریاست جمهوری یلتسین در منطقه خاورمیانه
سیاست فدراسیون روسیه در دوران ریاست جمهوری یلتسین در منطقه خاورمیانه

پرویز امامزاده فرد

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  فروپاشی نظام دوقطبی و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ دگرگون ساختن معادلات بین ­المللی و دگرگونی در چشم اندازها سبب ساز این گشته است که روسیه از فرصتها و امکانات وسیع تری در مقام مقایسه با گذشته ...  بیشتر
الگوهای امنیتی در خاورمیانه
الگوهای امنیتی در خاورمیانه

حسین دهشیار

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  برای حیات بخشیدن به امنیت (بقا) هر بازیگری به ضرورت می باید الگوی امنیتی متناسب با ویژگی های داخلی و شرایط بین المللی را برای خود ترسیم کند. کشورهای خاورمیانه هم از این امر مستثنی نیستند. الگوی امنیتی حاکم ...  بیشتر
نفت و دموکراسی در خاورمیانه
نفت و دموکراسی در خاورمیانه

سعید میرترابی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
    یکی از برجسته ترین مباحث در قلمرو تئوریهای توسعه یافتگی رابطه دسترسی به منابع طبیعی و کیفیت و میزان دموکراسی در کشورهایی است که منبع اصلی درآمد آنان برخاسته از استخراج است. نگرش های متفاوت در این ...  بیشتر
چیستی و چگونگی سیاست خارجی مقایسه ای: مطالعه موردی روابط ایران و سوریه
چیستی و چگونگی سیاست خارجی مقایسه ای: مطالعه موردی روابط ایران و سوریه

علی امیدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  یکی از راه های مطالعه سیاست خارجی کشورها، بررسی آن از منظر مقایسه ای است. هدف اصلی سیاست خارجی مقایسه ای شناخت عوامل تاثیرگذار در تصمیمات ناظر بر سیاست خارجی و تدوین نظریات و الگوهای فراگیر از سیاست خارجی ...  بیشتر
آب، عاملی مؤثر در تعیین نقش و جایگاه ژئواکونومیک ایران در منطقه خاورمیانه
آب، عاملی مؤثر در تعیین نقش و جایگاه ژئواکونومیک ایران در منطقه خاورمیانه

مهدی مینایی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  تامین آب یکی از مسایل بسیار مهم زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی در جهان آینده خواهد بود. کارشناسان امور آب پیش بینی می کنند در آینده ای نه چندان دور تنش ها و درگیری های ملی، منطقه­ ای و بین­ المللی بر سر ...  بیشتر
عملیاتی شدن استراتژی «دفاع پیشدستانه»آمریکا و نقش جایگاه سازمان ملل متحد:مطالعه موردی حمله به عراق
عملیاتی شدن استراتژی «دفاع پیشدستانه»آمریکا و نقش جایگاه سازمان ملل متحد:مطالعه موردی حمله به عراق

عنایت الله یزدانی؛ مهسا ملک پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق که در چارچوب پیش فرض وجود سلاح های کشتارجمعی در نزد صدام حسین رهبر بلامنازع یکی از قدیمی ­ترین خاستگاه های تمدنهای جهانی صورت گرفت، پیامدهای متعددی را به صحنه ...  بیشتر