دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ نشین های خلیج فارس
موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ نشین های خلیج فارس

خلیل اله سردارنیا

دوره 16، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  دموکراسی­ سازی فرایندی درازمدت، ژرف و تدریجی است که با پیشرفت مستمر آن، مشارکت و رقابت های حزبی، گروهی و انجمنی نهادینه می شود. حال آنکه آزادسازی یا لیبرالیزاسیون با دموکراسی ­سازی یکی نیست و به آزادیها ...  بیشتر
شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای حوزه خلیج فارس در فرایند منطقه گرایی
شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای حوزه خلیج فارس در فرایند منطقه گرایی

سید عبدالمجید جلایی؛ سمانه دربندی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  منطقه­ گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته است. مفهوم منطقه ­گرایی به یک تمرکز جغرافیایی خاص نیاز دارد. مقاله حاضر به بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر شاخص ...  بیشتر
الگوهای امنیتی خلیج فارس؛ امکان تحول و چشم انداز امنیت پایدار
الگوهای امنیتی خلیج فارس؛ امکان تحول و چشم انداز امنیت پایدار

حسن احمدیان

دوره 16، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تحلیلی الگوهای امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس است. این تحلیل بر دوره زمانی پس از 11 سپتامبر متمرکز می شود و تا آنجا وارد بحث الگوهای پیشین امنیت در منطقه می شود که به درک و فهم مؤثرتر ...  بیشتر
بازتاب بازی عربستان و ایالات متحده بر امنیت ملی ایران
بازتاب بازی عربستان و ایالات متحده بر امنیت ملی ایران

فاضله خادم

دوره 16، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  عربستان سعودی و ایالات متحده دو بازیگر مهم منطقه ­ای و فرامنطقه ­ای خاورمیانه بوده و با یکدیگر روابط و تعاملات اقتصادی و نفتی، سیاسی، امنیتی و نظامی دارند. امتزاج ارتباطات نفتی و امنیتی این دو کشور، ...  بیشتر
سرزمین و جهانی شدن در خاورمیانه معاصر با تاکید بر گردشگری
سرزمین و جهانی شدن در خاورمیانه معاصر با تاکید بر گردشگری

محمد رئوف حیدری فر

دوره 16، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  در حالی که شواهد از روند رو به رشد سرزمین­ زدایی و فراملی شدن در پاره­ای از مناطق جهان حکایت می کند، قواعد و معمای سیاسی در خاورمیانه گویا مبتنی است بر اصل سرزمین محوری که به دوران مدرن مربوط می شود. ...  بیشتر
القاعده و مسأله جهاد
القاعده و مسأله جهاد

ندا نظمی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  ظهور القاعده نشانگر آغاز مرحله جدیدی از حیات اسلام­گرایی رادیکال اهل سنت با هدف برقراری نظمی اسلامی در جهان بود. نظام فکری این سازمان فراملی که ریشه در پدیده افغان­- عرب و سالهای مبارزه علیه ارتش سرخ ...  بیشتر