دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روابط ایران و کشورهای عربی پس از حمله آمریکا به عراق
روابط ایران و کشورهای عربی پس از حمله آمریکا به عراق

محمدرضا حافظ نیا؛ ابوالفضل کاوندی کاتب

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  عراق به عنوان کشور حایل ایرانی­- عربی و شیعی- سنی از زمان استقلال خود نقش های متفاوتی را در روابط دو قلمرو تمدنی ایرانی و عربی بازی کرده است. وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نیز توجه جهان غرب را ...  بیشتر
کالبد شکافی نتایج انتخابات پارلمانی عراق
کالبد شکافی نتایج انتخابات پارلمانی عراق

حمیدرضا دهقانی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
   در طول سال های پس از سرنگونی صدام حسین در عراق چند انتخابات برگزار شده است؛ ا ز جمله می توان به انتخابات تعیین هیات قانون گذاران و شوراهای استانی در ژانویه 2005 همه پرسی قانون اساسی عراق در 15 اکتبر 2005، ...  بیشتر
نقش و کارکرد فراطایفه ای مرجعیت شیعه در عراق معاصر
نقش و کارکرد فراطایفه ای مرجعیت شیعه در عراق معاصر

سید عدنان محقق

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  عراق به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در فضای سیاسی و امنیتی خاورمیانه، در سال 2003 به اشغال آمریکا درآمد که این امر از جهات مختلف بر فضای سیاسی این کشور و منطقه اثرگذار گردید. صرف نظر از آثار بین ...  بیشتر
طبقه متوسط جدید و چالش های سیاسی حکومت سعودی
طبقه متوسط جدید و چالش های سیاسی حکومت سعودی

خلیل اله سردارنیا

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  بسیاری از صاحب نظران جامعه شناسی بر این نظرند که طبقه متوسط جدید در جنبش های اجتماعی جدید نقش بسیار مهمی از جهت فکری، برنامه ریزی، سازمان دهی و رهبری داشته است . از دهه 1970 به این سو، به دلیل تحولات و نوسازی ...  بیشتر
امپراتوری و تغییر مذهب مسلمانان: تأملاتی تاریخی در باب میسیونرهای مسیحی در مصر
امپراتوری و تغییر مذهب مسلمانان: تأملاتی تاریخی در باب میسیونرهای مسیحی در مصر

هدر جی. شارکی؛ رضا صفری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  این مقاله به روند ترویج مسیحیت در میان مسلمانان در اواخر قرن نوزدهم و بیستم می پردازد و رابطه آن را نسبت به محرک های جهانی و منطقه ای امپریالیسم غربی با تاکید بر مصر، جایی که میسیونرهای پروتستان انگلیسی- ...  بیشتر