دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی فرایند و مفاد آشتی سازمان های فلسطینی
بررسی فرایند و مفاد آشتی سازمان های فلسطینی

حسین علایی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 5-34

چکیده
  اختلاف بین گروه های فلسطینی، همواره یکی از معضلات مردم فلسطین در تمرکز بخشیدن به قوای خود در برابر رژیم صهیونیستی بوده است. از زمان اشغال فلسطین تا کنون، چگونگی تشکیل دولتی که بتواند حقوق فلسطینیان را ...  بیشتر
چالش های دموکراسی سازی در عراق پس از صدام
چالش های دموکراسی سازی در عراق پس از صدام

زهرا خدایی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 35-58

چکیده
  این مقاله به بررسی چالش های دموکراسی سازی در عراق از نگاهی سازه انگارانه می پردازد . احزاب و جریان های سیاسی عراق بعد از حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف، هنوز نتوانسته­اند از خلال کارکردهای دموکراتیک، ...  بیشتر
بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا. ایران و عربستان سعودی در عراق
بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا. ایران و عربستان سعودی در عراق

طاهره ذاکر اردکانی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 59-98

چکیده
  بافت اجتماعی و موزاییکی عراق به گونه ای است که آن را از کشورهای مختلف متأثر می سازد و همچنین بازیگران منطقه ای مختلف در قبال تحولات عراق، منافع ملی و امنیتی بسیاری دارند. سنی های عراق با جهان عرب پیوند ...  بیشتر
اهداف ناتو در لیبی
اهداف ناتو در لیبی

سجاد آزاده

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 99-124

چکیده
  ناتو طی سال های اخیر به تدریج اهداف و راهبردهای خود را متناسب با دنیای پس از جنگ سرد بازتعریف کرده است. دنیای پس از جنگ سرد برای ناتو یعنی دنیایی بی رقیب و با تهدیدهای جدید که نیازمند یک هویت تازه است. ناتو ...  بیشتر
برابری سیاسی در تجربه حزب عدالت و توسعه
برابری سیاسی در تجربه حزب عدالت و توسعه

سیده لیلی عظیمی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 127-156

چکیده
  برابری سیاسی یکی از محوری ترین پایه های دموکراسی است که طیفی از اندیشمندان و متفکران جهان غرب، به تقابل آن با اسلام سیاسی باور دارند. این گروه با استدلال هایی متفاوت اسلام سیاسی را فاقد ظرفیت و توان لازم ...  بیشتر
نظام آموزشی ترکیه در دوره حکومت کمال آتاتورک (1938-1923)
نظام آموزشی ترکیه در دوره حکومت کمال آتاتورک (1938-1923)

عباس قدیمی قیداری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 157-176

چکیده
  در چشم انداز تاریخی، از آغاز اصلاحات غر ب گرایانه در ترکیه به خصوص در دوره کمال آتاتورک تغییرات مهمی در سیاست های آموزشی ترکیه، به موازات تغییرات اجتماعی - سیاسی صورت گرفته است. کمال آتاتورک با در پیش ...  بیشتر
بررسی و نقد دو پارادایم رقیب در تبیین اسلام گرایی در خاورمیانه (از دهه 1970 به بعد)
بررسی و نقد دو پارادایم رقیب در تبیین اسلام گرایی در خاورمیانه (از دهه 1970 به بعد)

خلیل اله سردارنیا

دوره 18، شماره 4 ، دی 1390، صفحه 177-204

چکیده
  مهم ترین پارادایم ها در خصوص چرایی یا ریشه های خیزش گسترده اسلام گرایی از دهه 1970 به بعد کدامند و کدامیک در این خصوص از تبیین بهتری برخوردارند؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه به این شکل طرح می شود: دو پارادایم ...  بیشتر