دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
الزامات بین المللی، ملاحظات داخلی و سقوط پان عربیسم
الزامات بین المللی، ملاحظات داخلی و سقوط پان عربیسم

حسین دهشیار

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 5-24

چکیده
  همچنان که سقوط اتحاد جماهیر شوروی یکی از بزرگ ترین رویدادهای قرن بیستم بوده است، سقوط پان عربیسم به عنوان یکی از مهم ترین حوادث هزاره سوم تلقی می شود. مشروعیت پان عربیسم که روزگاری مانعی در راه بسط نفوذ ...  بیشتر
جهانی شدن و روندهای جدید سیاسی در کشورهای عرب منطقه خلیج فارس
جهانی شدن و روندهای جدید سیاسی در کشورهای عرب منطقه خلیج فارس

علی اشرف نظری

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 25-54

چکیده
  در سال 2011م، شاهد شکل­گیری تحولات و جنبش­هایی هستسم که منطقه خلیج فارس را دربرگرفته و حکومت­های عرب منطقه را در آستانه تحولات عمیق سیاسی قرار داده است. شاید بتوان این مقطع را نقطه اصلی چرخش سیاسی ...  بیشتر
تحولات سوریه: ریشه ها و چشم اندازها
تحولات سوریه: ریشه ها و چشم اندازها

حسین آجورلو

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 55-78

چکیده
  ژئوپلیتیک سوریه به گونه ای است که جایگاهی راهبردی به این کشور بخشیده است و هر تغییری در نظام این کشور، باعث تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه می شود. این امر نیز به نوبه خود تاثیر مستقیمی بر سیاست منطقه ای ایران ...  بیشتر
بهار عربی و عربستان سعودی: آثار و واکنش ها
بهار عربی و عربستان سعودی: آثار و واکنش ها

کامران کرمی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 79-98

چکیده
  تغییر و تحولات جدید خاورمیانه، آثار و پیامدهای مهمی بر جای گذاشته است. در این میان، عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه، تاثیراتی را هم در بعد داخلی و هم در بعد منطقه ای پذیرا شده و متقابلا ...  بیشتر
بحران لیبی و اقدامات شورای امنیت
بحران لیبی و اقدامات شورای امنیت

ندا کردونی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 99-124

چکیده
  جامعه جهانی در مواجه با جنبش­های اخیر مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، از معیارهای چندگانه ای استفاده کرد؛ از سکوت در برابر فجایع رخ داده در برخی از کشورها مانند بحرین، تا اعمال دخالت مستقیم نظامی ...  بیشتر
حرکت های انقلابی در بحرین و نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار
حرکت های انقلابی در بحرین و نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار

محمدرضا درزی کلایی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 125-152

چکیده
  عدم توجه به خواسته های مردم از سوی دولت ها همواره به عنوان عاملی اساسی در برانگیختن مردم محسوب می شود، و محرومیت دیر یا زود خشم و اعتراض عمومی را در پی می آورد. بحرین نیز ازجمله کشورهایی است که حاکمان آن ...  بیشتر
بهار عربی از منظر تاریخی
بهار عربی از منظر تاریخی

سامی زبیده

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 153-170

چکیده
  خیزش مدرمی یک سال اخیر در خاورمیانه عربی، بحث های جدی و بی پایانی را درباره ریشه­ها و روند این تحولات به دنبال آورده است. بخشی از این مباحثات درباره آن است که این خیزش مردمی چگونه آینده دولت ها و رژیم ...  بیشتر