دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تاثیر بحران های منطق های و بین المللی بر رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا
تاثیر بحران های منطق های و بین المللی بر رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا
دوره 20، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 9-42

چکیده
  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی، همواره در کانون تحولات منطقه ای و بین المللی قرار دارد. در حال حاضر نیز بیشتر کشورهای این منطقه دچار تحولات اساسی مانند خیزش های ...  بیشتر
تعیین ماهیت حقوقی و کیفیت کاربست اصل جانشینی در دریای خزر به عنوان پیش نیاز حل بحران زیست محیطی آن
تعیین ماهیت حقوقی و کیفیت کاربست اصل جانشینی در دریای خزر به عنوان پیش نیاز حل بحران زیست محیطی آن

شیلا دادونژاد

دوره 20، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 43-70

چکیده
  پهنه آبی خزر در زمره ژئواستراتژیک ترین و حساس ترین مناطق جهان به شمار می آید. شرایط خاص و برتری بخش مترتب بر آن، باعث شده است اجماعی حتی نسبی، بر روی ساده ترین اصول حقوقی اشبه انجام نرسد. این امر نارسایی ...  بیشتر
تحلیل اشکال مقاومت در فرآیند انقلا ب های عربی: با تاکید بر انقلاب مصر
تحلیل اشکال مقاومت در فرآیند انقلا ب های عربی: با تاکید بر انقلاب مصر

احسان کاظمی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 71-98

چکیده
  منطق زیست سیاست در جوامع خاورمیانه در حال عبور از نظم اجتماعی کهن می باشد و این جوامع سودای تحول در ارکان حقایق خود دارند. در هنگامه این تحول شاهد رویارویی هایی نامتقارن و نامتعارف جامعه قدرت و جامعه مقاومت ...  بیشتر
هویت و سیاست خارجی مصر در قبال اسراییل
هویت و سیاست خارجی مصر در قبال اسراییل
دوره 20، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 99-124

چکیده
  پس از روی کار آمدن انور سادات در سپتامبر 1970 در مصر، سیاست خارجی این کشور در قبال اسراییل دچار دگرگونی اساسی شد و از حالت منازعه جویانه دوران جمال عبدالناصر فاصله گرفته و به جهت­گیری مصالحه جویانه تغییر ...  بیشتر
درآمدی بر شناخت تحولات سیاسی عراق؛ انتفاضه مردم در نوامبر 1952
درآمدی بر شناخت تحولات سیاسی عراق؛ انتفاضه مردم در نوامبر 1952
دوره 20، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 125-139

چکیده
  مقاله حاضر درآمدی است بر تحولات سیاسی تاریخ معاصر عراق به خصوص پس از تغییر اوضاع سیاسی این کشور از دهه 50 قرن بیستم تا سقوط جمهوری عبدالکریم قاسم در سال 1963 که در این دوره طبقات مختلف مردم عراق به­خصوص ...  بیشتر
نقش قدرت های منطق های در بحران سوریه (1393 - 1390)
نقش قدرت های منطق های در بحران سوریه (1393 - 1390)

سید علی نجات

دوره 20، شماره 4 ، دی 1392، صفحه 141-176

چکیده
  با شکل گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه­ای مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنین با تبعیت از آموزه های واقع گرایی حاکم بر سیاست خارجی خود که مبتنی بر آموزه­های واقع گرایانه می باشد، در صدد ...  بیشتر