دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
علل تداوم بحران درخاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا): با استفاده از مدل مایکل برچر
علل تداوم بحران درخاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا): با استفاده از مدل مایکل برچر

علی اصغر کاظمی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 9-28

چکیده
  کمتر کسی باور داشت که خودسوزی بوعزیزی در تونس سرآغاز یک بحران بزرگ در راس قدرت سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) باشد. این بحران بزرگ با گذشت زمان گسترد ه تر شد و نا مهای مختلفی نظیر بهار عرب، انقلا ...  بیشتر
رقابت منطقه ای ایران و عربستان در خاورمیانه 2011 - 2013
رقابت منطقه ای ایران و عربستان در خاورمیانه 2011 - 2013

سجاد بهرامی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 29-56

چکیده
  خاورمیانه یک سیستم آنارشیک منطقه ای است که غالبا بر اساس قواعد واقع گرایانه سیاست قدرت کار می کند. سرشت نهفته این سیستم منطقه ای موجب شده است دگرگونی در رفتار بازیگران بر امنیت و منافع سایر اعضای منطقه ...  بیشتر
چالش های امنیتی خلیج فارس و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در ثبات منطقه
چالش های امنیتی خلیج فارس و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در ثبات منطقه

سید اسدالله اطهری

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 55-72

چکیده
  از آنجا که موقعیت حساس و راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحرا ن ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش های سیاسی با همسایگان راهبردی باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ...  بیشتر
حق عبور بی ضرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در نظریه و عمل (با تاکید بر حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران)
حق عبور بی ضرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در نظریه و عمل (با تاکید بر حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران)

مریم احمدی نژاد

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 73-97

چکیده
  کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها، آخرین متن منسجم در خصوص قواعد حاکم بر دریاهاست که منبع اصلی حقوق دریاها می باشد و حاوی نکات مهم و همچنین ابداعاتی در این زمینه است. در حالی که به­رغم مشارکت ...  بیشتر
سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه: ریشه ها، اهداف و پیامدها
سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه: ریشه ها، اهداف و پیامدها

هادی آجیلی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 99-126

چکیده
  ترکیه ازجمله کشورهای منطقه خاورمیانه است که با بروز تحولات در سوریه بعد از وقوع انقلاب در کشورهای عربی نقش عمده ای را در معادلات قدرت ایفا کرده است، به طوری که حزب عدالت و توسعه  در این کشور که با سیاست ...  بیشتر
تحصیل داری (رانتیریسم)؛ چارچوب مفهومی تحلیل ماهیت اجتماعی دولت در خاورمیانه
تحصیل داری (رانتیریسم)؛ چارچوب مفهومی تحلیل ماهیت اجتماعی دولت در خاورمیانه

حسن شفیعی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 125-156

چکیده
  تحلیل ماهیت، پایگاه اجتماعی و بحران و بی ثباتی سیاسی مضامین عمده ای در بررسی نظام­های سیاسی تحصیل دار هستند. جامعه شناسان سیاسی، رویکردهای توسعه مدار نظام های سیاسی را به دو گروه دموکراتیک و غیردموکراتیک ...  بیشتر