دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تغییر در چرخه جهانی قدرت و امنیت ملی و منطقه‌ای ج.ا. ایران
تغییر در چرخه جهانی قدرت و امنیت ملی و منطقه‌ای ج.ا. ایران

فرهاد قاسمی؛ میعاد شبانیان فرد؛ صغری طالبی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 7-32

چکیده
  وجود معمای امنیت و پایداری آن، بازیگران را متوجه منطقه، تهدیدات و بی ثباتی های موجود در آن کرده است. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت، رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک از موانع عمده شکل ...  بیشتر
بررسی تقابل ایران و عربستان در منطقه بر اساس نظریه جنگ نیابتی
بررسی تقابل ایران و عربستان در منطقه بر اساس نظریه جنگ نیابتی

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 33-53

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت مهم و اثرگذار در جهان اسلام، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه ایفا می کنند. تحولات اخیر منطقه در یمن، بحرین، لبنان و البته سوریه و عراق منافع و امنیت این ...  بیشتر
تحلیل روابط ج.ا.ایران و عربستان سعودی در عراق (در قالب تئوری حرکت‌ها)
تحلیل روابط ج.ا.ایران و عربستان سعودی در عراق (در قالب تئوری حرکت‌ها)

محمد علی شهریاری؛ اسماعیل شفیعی؛ نفیسه واعظ

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 55-80

چکیده
  تحولات سیاسی- امنیتی و تغییرات ژئوپلیتیکی عراق جدید، از 2003 ، منجر به ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های سیاسی- امنیتی خاورمیانه ازجمله عراق شده که به طور سنتی در حوزه اثرگذاری آمریکا، عربستان ...  بیشتر
مجموعه امنیت منطقه‌ای خاورمیانه از منظر روابط ترکیه و عربستان (2016-2002)
مجموعه امنیت منطقه‌ای خاورمیانه از منظر روابط ترکیه و عربستان (2016-2002)

ناصر پور‌ابراهیم

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 81-106

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی تحول روابط ترکیه و عربستان از منظر نظریه مجموعه امنیتی و چگونگی تاثیر تحولات منطقه ای بر روابط دوجانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی آنکارا و ریاض در 2002 - 2016 است که تلفیقی از رقابت و همکاری ...  بیشتر
ایران و آینده هژمونی در شبکه سایبرنتیک خلیج فارس
ایران و آینده هژمونی در شبکه سایبرنتیک خلیج فارس

مجید کافی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 107-130

چکیده
  هدف این مقاله بررسی سیستم سایبرنتیک خلیج فارس و امکان نقشآفرینی و تاثیرگذاری ایران بر این سیستم است. در این راستا نویسنده پس از تشریح نظریه سایبرنتیک در مطالعات منطقه ای به عنوان چارچوب مفهومی پژوهش، ...  بیشتر
هم‌تکمیلی‌های برجام و راهبرد امنیتی خاورمیانه‌ای ایران؛ «امنیت به‌هم پیوسته»
هم‌تکمیلی‌های برجام و راهبرد امنیتی خاورمیانه‌ای ایران؛ «امنیت به‌هم پیوسته»

سجاد مرادی کلارده

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 131-148

چکیده
  ایران در یک دهه اخیر در محیط خاورمیانه ای با تراکم معضلات امنیتی مواجه است. بحرانهای عراق و سوریه، رشد گروههای تروریستی، تعهد آمریکا به تامین امنیت اسراییل و افزایش پیوستگی با اعراب، ایران را در حوزه ...  بیشتر