دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیل گفتمان امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر روابط ایران و مصر 1981 تا 2015
تحلیل گفتمان امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر روابط ایران و مصر 1981 تا 2015

حسن سلامی؛ اکبر شفیعی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 5-22

چکیده
  تحولات منطقه ای در طول تاریخ به ویژه از اواخر قرن بیستم از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در روابط ایران ومصر بوده است که از این زاویه دو کشور در برخی مقاطع در مسیر یک رقابت قرار گرفته و گاهی اوقات نیز  هماهنگ ...  بیشتر
تقابل رویکردهای هویتی و الگوهای ایران و عربستان در یمن
تقابل رویکردهای هویتی و الگوهای ایران و عربستان در یمن

هادی ترکی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 33-50

چکیده
  در این مقاله با رویکردی سازه انگارانه به چالش روابط ایران و عربستان به عنوان دو کشور رقیب که مدعی رهبری بر جهان اسلام هستند، پرداخته شده است. موج بیداری اسلامی و کشیده شدن دامنه آن به کشور یمن رقابت دو ...  بیشتر
چالش های مشترک و رژیم همکاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس
چالش های مشترک و رژیم همکاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس

علی اکبر کیانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 51-68

چکیده
  منطقه خلیج فارس از دیرباز حوزه تسلط ایران بوده است، اما تحولات سیاسی و صنعتی جهان طی یک قرن اخیر معادلات منطقه را نیز دچار تحول نموده و آن را از محلی برای تامین منافع راهبردی ما به زمینه چالش مبدل نموده ...  بیشتر
مسائل اقلیم کردستان عراق؛ منابع و موانع استقلال
مسائل اقلیم کردستان عراق؛ منابع و موانع استقلال

صادق زیبا کلام؛ نوذر خلیل طهماسبی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 69-90

چکیده
  از زمان تاسیس کشور مستقل عراق تاکنون هیچ گاه نقش و تاثیر کردها در شک لدهی به نظام سیاسی عراق همچون امروز نبوده است. کردستان عراق به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، جغرافیای آسیب پذیر، عدم ثبات سیاسی ...  بیشتر
واکاوی اسلام گرایی رادیکال در آسیای مرکزی، قفقاز و سیاست خارجی ایران
واکاوی اسلام گرایی رادیکال در آسیای مرکزی، قفقاز و سیاست خارجی ایران

مهدی عباسی؛ علی رضا جعفرزاده کوچکی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 91-109

چکیده
  آسیای مرکزی و قفقاز مهد فرهنگ های بزرگ بشری و گذرگاه اروپا به آسیا و به عکس بوده و مورخان، این منطقه را مرز میان تمدن اسلام و تمدنهای دیگر دانسته اند. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، ملت های منطقه با سلاح هویت ...  بیشتر
حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه و تاثیر آن بر روابط سیاسی با اتحادیه اروپایی
حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه و تاثیر آن بر روابط سیاسی با اتحادیه اروپایی

افشین زرگر؛ مریم مؤمنی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 111-128

چکیده
  این مقاله درپی آن است که وضعیت حقوق بشر را در ترکیه بررسی و تاثیر آن را بر روند مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا تحلیل نماید. ترکیه یکی از کشورهای راهبردی و مهم در منطقه محسوب می شود، روابط ترکیه و اتحادیه ...  بیشتر