دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
علل ناکامی احزاب اسلامی در کردستان عراق
علل ناکامی احزاب اسلامی در کردستان عراق

حمید احمدی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 5-37

چکیده
  منشا و تاریخ بیداری یا ظهور جنبش های اسلامی عراق را می توان وابسته به جنبش های اصلاحی و اسلامی کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبده و محمد رشیدالرضا دانست. اندیشه اسلامی این افراد در جهت بیداری ...  بیشتر
هویت و رفتار متعارض ایران و عربستان در بحران سوریه
هویت و رفتار متعارض ایران و عربستان در بحران سوریه

فرزاد رستمی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 35-104

چکیده
  تحولات روی داده­ی اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه­ی عربی که با عناوینی چون بیداری اسلامی و بهار عربی از آن نام برده می شود تقریبا از اواخر سال 2010 م. از تونس آغاز و اکثر جوامع عربی منطقه را یکی پس از دیگری ...  بیشتر
عوامل تنش زا در روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران در دوران ملک سلمان
عوامل تنش زا در روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران در دوران ملک سلمان

خلیل قلخانباز

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 39-64

چکیده
  روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران در پیچیده ترین شرایط خود در سال ها و دهه های اخیر قرار دارد. این شرایط به گونه ای است که به نظر می­رسد به سمت حادتر شدن در حرکت است. عوامل گوناگونی بر روابط عربستان ...  بیشتر
ارزیابی انقلاب مصر بر مبنای نظری هانقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران
ارزیابی انقلاب مصر بر مبنای نظری هانقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران

مختار نوری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 105-124

چکیده
  تحولات اخیر دنیای عرب و به طور مشخص تحولات سیاسی کشور مصر، موجی از نظریه پردازی ها و تحلیل های سیاسی و علمی را به دنبال داشته است. در این راستا، مقاله حاضر به دنبال کاربست نظریه­ی مناسب برای تحلیل تحولات ...  بیشتر
تحلیل ژئوپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات با رویکرد سیستمی
تحلیل ژئوپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات با رویکرد سیستمی

حسین ربیعی؛ احمد غم پرور

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 129-153

چکیده
  آب سرچشمه­ی زندگی بشر است و همه فعالیتها و روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع در سطح خرد و کلان از آن تاثیر می پذیرد. کمبودآب قابل مصرف برای انسانها، آن را به منبع کمیابی تبدیل کرده که به راحتی می ...  بیشتر
سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع آمریکا (1991 - 2016)
سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع آمریکا (1991 - 2016)

مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ مژگان خواجوی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 155-180

چکیده
  منطقه خلیج فارس یکی از مناطق پراهمیت جهان است که از زمان های بسیار دور مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. ویژگی بارز این منطقه ذخایر عظیم این منطقه است و هشت کشور حاکم در این منطقه بیشترین ذخایر نفت و گاز ...  بیشتر