دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
خودمدیریتی دموکراتیک و جایگاه کردها در بحران سوریه
خودمدیریتی دموکراتیک و جایگاه کردها در بحران سوریه

سید جواد صالحی؛ فاتح مرادی نیاز

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1398

چکیده
  در نتیجه تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در خاورمیانه در یک دهه اخیر، به ویژه بعد از شعله‌ور شدن قیام‌ های موسوم به بهار عربی، زمینه‌های لازم برای ایفای نقش اقلیت‌ های قومی و مذهبی در بسیاری از ...  بیشتر
پیامدهای دکترین کارتر برای همکاری های نظامی بین آمریکا و عربستان
پیامدهای دکترین کارتر برای همکاری های نظامی بین آمریکا و عربستان

کامران طارمی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1398

چکیده
  به سبب قرابت و نزدیکی موجود بین امریکا و عربستان سعودی از تعاملات میان این دو کشور اغلب به عنوان "رابطه خاص" یاد می کنند.  این رابطه خاص در واقع چیزی نیست جز یک رابطه حامی-پیرو. موضوع این مقاله بعد نظامی ...  بیشتر
زمینه های شکل گیری و تداوم بحران سوریه و رفتار بازیگران منطقه ای
زمینه های شکل گیری و تداوم بحران سوریه و رفتار بازیگران منطقه ای

مرتضی اسماعیلی؛ مهدی جوکار

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1398

چکیده
  بحران سوریه یکی از مهمترین تحولات امنیتی و ژئوپلتیکی در خاورمیانه معاصر به‌شمار می‌آید که منجر به تغییر الگوهای امنیتی و رفتاری بازیگران در این منطقه شده است. این بحران در ادامه تحولاتی قابل تحلیل است ...  بیشتر
موازنه تهدید و اتحاد اعراب و اسرا ییل در برابر محور مقاومت
موازنه تهدید و اتحاد اعراب و اسرا ییل در برابر محور مقاومت

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1398

چکیده
  در سال های اخیر با توجه به شرایط جهانی و به خصوص تحولات منطقه ای، اعراب و اسراییل با نزدیکی به یکدیگر تلاش می کنند تا شرایط را در منطقه به گونه ای تغییر دهند که به تضعیف موقعیت و از دست رفتن موفقیت ها برای ...  بیشتر
تحلیل سیاست خارجی روسیه در مقابله با گروه های تروریستی در سوریه
تحلیل سیاست خارجی روسیه در مقابله با گروه های تروریستی در سوریه

سجاد مرادی کلارده؛ روح الله منعم

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1398

چکیده
  تروریسم تکفیری پدیده‌ای است که طی بیش از یک دهه اخیر سیاست خارجی کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده و آنها برای مقابله با این تهدید راهبردهای مختلفی را دنبال نموده‌اند. روسیه از مهترین کشورهایی است ...  بیشتر
اسلام سیاسی و تاثیر آن بر روابط بین الملل: از تقابل طلبی تا تعامل گرایی
اسلام سیاسی و تاثیر آن بر روابط بین الملل: از تقابل طلبی تا تعامل گرایی

محمد محمودی کیا

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1398

چکیده
  این تحقیق با کاربست روش تحلیلی ـ توصیفی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که زمینه‌های اجتماعی و نهادی اسلام سیاسی چیست و ظهور این پدیده در عرصه سیاست جهانی چه تاثیراتی بر روابط بین‌الملل به همراه داشته ...  بیشتر