نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

قرن بیستم قرن سازمانهای بین ­المللی نیز نامیده شده است. این امر مرهون شکوفایی پدیده قرن نوزدهمی سازمان سازی در عرصه بین ­المللی در پایان هزاره دوم میلادی است. اینک شبکه ای گسترده و متنوع از سازمانهای بین ­المللی همه اعضای جامعه جهانی را در بر گرفته است. سازمان ملل متحد با عضویت تقریبا تمامی اعضای جامعه جهانی در قله این سازمانها قرار دارد. سازمان کنفرانس اسلامی در عرصه بین­ المللی از این اعتبار برخوردار است که از حیث تعداد اعضا در مرتبه بعدی پس از سازمان ملل قرار دارد. همچنین این سازمان تنها سازمان دولتی غیرجهانی است که تمامی کشورهای خاورمیانه را در بر می گیرد. این امر برای کشور ما که عضوی مهم مؤثر در منطقه خاورمیانه است کاملا با اهمیت ارزیابی می شود. به ویژه انکه کشورمان به دلایل نژادی از حضور در دیگر سازمان مهم منطقه ای یعنی اتحادیه عرب بازمانده و با سیاست های رقابتی اعضای این نهاد مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها