نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه و محقق مسایل استراتژیک معاصر

چکیده

برقراری مناسبات سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی بین آنکارا و تل ­آویو رویداد تازه ای نیست ولی گرم شدن این روابط تازگی دارد. به نحوی که توجه افکار عمومی و نگرانی محافل سیاسی کشورهای منطقه و فرا منطقه را برانگیخته است. در حقیقت دلیل این عطف توجه ناگهانی تسری مناسبات از حوزه سیاسی و اقتصادی به حوزه همکاری های نظامی و امنیتی است آن هم در دورانی که تصور می رود نظام مناسبات منطقه­ ای در خاورمیانه از محور نظامی- امنیتی و جغرافیای سیاسی به سمت محور سیاسی- اقتصادی  و جغرافیای اقتصادی در حال تغییر باشد. در چنین شرایطی دولت اسراییل و ترکیه در زمینه استفاده از قلمرو هوایی ترکیه توسط هواپیماهای اسراییلی برگزاری مانورهای مشترک با حضور آمریکا و نیز تجهیز و نوسازی ارتش ترکیه با تکنولوژی اسراییلی به توافق هایی دست یافته اند.

کلیدواژه‌ها