نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه توجه روزافزونی به علل و پیامدهای بحران تهدید کننده اقتصادی، آلودگی محیط زیست، فشارهای ناشی از انفجار جمعیت، تحولات اقلیمی، کمبود موادغذایی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی در عرصه بین ­المللی مشاهده می شود. در آستانه قرن بیست و یکم نیاز مبرمی به تعریف دوباره مفهوم امنیت احساس می شود. مفهوم جدید باید مفاهیم قانون، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و صلح در سطوح گوناگون محلی، منطقه ­ای و جهانی را در نظر گرفته باشد.در رژیم امنیت منطقه ­ای خلیج فارس باید به چند نکته مهم اشاره کرد: امنیت ملی هر یک از اعضای نظام فرعی با توجه به امنیت گروهی به دست آوردنی است، به تمام جنبه های مهم امنیت توجه شود، رابطه مستقیم بین امنیت در جهان امروز و جهان فردا وجود دارد. امنیت منطقه ای به امنیت در سطوح خردتر و کلان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها