نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ،گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد واحد تاکستان ، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت استراتژیکی منطقه خلیج فارس، کتابها و مقالات متفاوتی در این مورد نوشته شده است. با بررسی دقیق ­تر این مقالات به وضوح می توان مشاهده کرد که آینده خلیج فارس دغدغه اصلی نویسندگان این موضوع است. به دلیل اهمیت موضوع در اینجا به نقد سه کتاب: امنیت خلیج فارس در قرن بیست و یکم، خلیج فارس در یک هزاره و کتاب ائتلاف، اجبار و مصالحه: دیپلماسی بحرانهای خلیج فارس 1991-1990 می پردازیم.

کلیدواژه‌ها