نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، پژوهشگر اقتصادی از سوریه

2 مترجم متن، کارشناس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

مقاله حاضر که در فوریه سال 2000 در مجله المستقبل العربی لبنان به چاپ رسیده است حاوی نکات جالب توجه در مورد وضعیت اقتصادی جهان عرب است. این مقاله در اصل برای کنفرانس «سوریه و امنیت قومی عربی» که در تاریخ 10 می سال 1999 در دانشگاه دمشق و به همت و همکاری مرکز بررسی ها و پژوهش های استراتژیک این دانشگاه و مرکز بررسی های نظامی برگزار شد تهیه شده بود. الحمش در این مقاله اهمیت ایجاد نظام منطقه ­ای عربی را با توجه به دو مسئله مهم سیاست های جهانی سازی و مشکلات توسعه در جهان عرب بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها