نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

تاریخ روابط ایران وکویت از سال 1960 تا 1998 در بطن دو حاکمیت، موضوع این مقاله است. در بخش اول به طور خلاصه رابطه کویت و حکومت سابق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم رابطه میان ج.ا. ایران و کویت بررسی می شود. افت و خیزهای این روابط در دوران جنگ ایران و عراق، میزان همراهی این کشور با عراق و شورای همکاری خلیج فارس پس از تشکیل آن و در مجموع تغییر سیاستهای کویت در قبال ایران در این بخش آورده شده است. از جمله در مقاله به تلاشهای کویت برای کاهش قیمت نفت به منظور افزایش فشار اقتصادی به ایران و درخواست ایالات متحده برای حمایت از نفتکش های کویت اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها