نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر در صدد آن است تا با بررسی اختصاری مراحل پیشرفت پروسه صلح اسلو و توجه به مواضع اسراییل و عملکرد حکومت های مختلف آن، اعم از چپ و راست، مسائل موکول شده به مذاکرات نهایی، جهت­ گیری فرایند صلح اسلو و امکان تولد دولت مستقل فلسطینی را در نتیجه تداوم این فرایند مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. فرضیه پژوهش این است که روند صلح اسراییلی-فلسطینی، در چارچوب پروسه صلح اسلو به سوی تشکیل دولت مستقل فلسطینی جهت گیری مثبتی ندارد و در این مسیر موجودیت شهرک های یهودی و خیل عظیم پناهندگان و دشواریهای حاکمیت اقتدار فلسطینی بر منابع آب کرانه باختری و بیت المقدس شرقی از جمله موانع صعب العبور تشکیل دولت مستقل فلسطینی به شمار می روند. به علت وجود چنین موانعی، جایگزین های مختلفی برای حل مسئله فلسطین بدون گذار به مرحله تشکیل دولت مستقل فلسطینی پیشنهاد شده است. ایجاد کنفدراسیون اردنی- فلسطینی و همچنین تشکیل نظام دوملیتی اسراییلی-فلسطینی از جمله این جایگزینی ها به شمار می روند که در این پژوهش پتانسیل آنها برای حل و فصل نهایی بحران فلسطین مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها