نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مؤسسه الاهرام (مصر)

2 مترجم متن، کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

حادثه 11 سپتامبر، حمله آمریکا به افغانستان و تهدیدات آمریکا علیه عراق، آینده شورای همکاری خلیج فارس را در برابر آزمونی جدی قرار داده است. به نظر نویسنده، مشکلات داخلی و خارجی شش عضو این شورا و ناتوانی آنها از موضع­گیری صریح در قبال اقدامات ایالات متحده در منطقه موجب شده است که درباره عملکرد و توانایی شورای همکاری و نیز آینده روابط اعراب و آمریکا تردیدهایی پدید آید. همچنین تعهد آمریکا به مبارزه بین­ المللی علیه تروریسم و حمایت این کشور از اقدامات اسراییل، کیفیت روابط اعراب و آمریکا را همچنان تحت تاثیر قرار خواهد داد. با عنایت به تحولات  یاد شده، نتیجه گرفته شده است که نظام منطقه ای خلیج فارس دستخوش دگرگونی است و اعضای شورا ناچارند که دیپلماسی جدیدی را در پیش گیرند. این دیپلماسی باید در چارچوب شورای همکاری و در جهت بهبود روابط ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز باشد.

کلیدواژه‌ها