نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سردبیر فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی و دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فراز و نشیب­ های روابط ایران و ایالات متحده، پیش و پس از انقلاب موضوعی است که توجه صاحب­نظران بسیاری را جلب کرده است. مقاله حاضر با هدف بررسی روابط دو کشور بر اساس وضعیت موجود و با عنایت به نقش و تاثیر اسراییل در این زمینه نگاشته شده است. از این رو محورهایی چون سیاست آمریکا در قبال ایران، روابط استراتژیک آمریکا و اسراییل، روند صلح خاورمیانه، مسئله تروریسم و حساسیت های امنیتی و توانایی های تسلیحاتی ایران مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده با توجه به آخرین تحولات منطقه و با ارایه داده ها و شواهد متعدد نشان می دهد که اتهامات آمریکا علیه ایران در سالهای اخیر) اخلال در روند صلح خاورمیانه، تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار­جمعی و حمایت از تروریسم) همسو با منافع ملی و نگرانی های امنیتی اسراییل است. از این رو در بررسی روابط دو کشور ایران و آمریکا نمی توان و نباید نقش اسراییل را به عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار نادیده گرفت.

کلیدواژه‌ها