نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاست­های ایالات متحده در قبال منطقه خاورمیانه با موانع و چالش­ های مهمی روبه­ رو است و این کشور در صدد است تا با غلبه بر این موانع به آرام ­سازی خاورمیانه در چارچوب اهداف و منافع خود دست بزند. نویسنده مقاله که از پژوهشگران بنام مسایل منطقه ­ای است کوشیده تا وضعیت جدید منطقه (عراق پس از صدام) را بررسی و برنامه­ های ایالات متحده را جهت مقابله با چالش­های ضد هژمونیک ارزیابی کند. به نظر وی عمق و طیف سیاست­های آمریکا برای خاورمیانه و رهبران چالشگر آن تنها به عراق محدود نخواهد شد، به ویژه این که این کشور به دنبال آن است که نظام بین­ المللی سلسله­ مراتبی امروزین همچنان پایدار بماند از این رو لازم است تا تمامی نیروهای برهم زننده این وضعیت در خاورمیانه تحت کنترل درآیند. به نظر نویسنده برخی از کشورها چون ترکیه و کویت توانسته اند خود را تا حدودی با وضعیت جدید سازگار کنند و از منافع آن نیز بهره­ مند شوند اما کشورهایی چون ایران و عربستان ظاهرا چاره ای جز برگرفتن قالب فکری جدید و بازسازی جهت گیریهای داخلی و خارجی خود ندارند.

کلیدواژه‌ها