نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

به رغم مبادلات اقتصادی گسترده ژاپن و کشورهای خاورمیانه، به ویژه حوزه خلیج ­فارس این کشور نقش مهم و چندانی در تحولات سیاسی منطقه ایفا نمی کند. سیاست ژاپن در قبال منطقه، پس از جنگ جهانی دوم همواره تابعی از روابط نزدیک این کشور با ایالات متحده بوده است. در واقع راهبرد سیاست خارجی ژاپن در این دوره مبتنی بر اتحاد با آمریکا و توسعه اقتصادی در جهان بوده است. البته چنان که نویسنده خاطرنشان می کند عامل دیگری نیز موجب شده است که ژاپن در تحولات سیاسی منطقه نقش فعالی نداشته باشد و آن مشکلات درونی و خاص کشورهای خاورمیانه است. در مقاله حاضر روابط ژاپن و منطقه خاورمیانه به ویژه در زمینه بازرگانی با توجه به بنیادهای نظری سیاست خارجی این کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها