نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل خاورمیانه

2 مترجم متن، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

موضوع اصلی مقاله حاضر بررسی عناصر و شرایط اولیه ای است که یک فرد را به پشتیبانی و حتی عضویت در گروه های اسلام­گرا ترغیب می نماید. در واقع پرسش اصلی مقاله آن است که چرا فعالیتهای اسلام گرایان در کشورهای مختلف مورد حمایت قرار می گیرد؟ نویسنده ابتدا در این زمینه ابتدا به تعریف مفهوم  اسلام گرایی می پردازد و سپس به ارزیابی ریشه های محبوبیت این ایدئولوژی توجه می کند. از دید وی، شرایطی که موجب هدایت یک فرد به سمت تمایلات اسلام­گرایانه می شود ارتباطی با ذات دین اسلام ندارد بلکه بیشتر ناشی از عوامل گوناگون تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی است. در همین بخش وی به خصوص دیدگاه های ذات گرایانه کسانی چون برنارد لوئیس را مورد نقد قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها