نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

چکیده

به رغم آن که ایدئولوژی حزب کارگر انگلیس متفاوت از حزب محافظه­ کار این کشور است، رویکرد خارجی دولتهای کارگری و محافظه ­کار به ویژه در رابطه با ایالات متحده  مشابه بوده است. چنان که این مقاله نشان می دهد اتفاقا دولتهای کارگری پس از پایان جنگ دوم در پیگیری سیاست «روابط خاص» با آمریکا جدی تر بوده اند و بیشتر کوشیده ­اند که آمریکا را درگیر دفاع از منافع کشور خود بکنند. با این پیشینه، همسویی امروز دولت کارگری در انگلستان با سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده به خصوص در قبال بحران عراق بهتر درک می شود. نکته مهم اینجاست که این همسویی در قالب الفاظ و تعابیر سنتی مورد تاکید حزب کارگر یعنی لزوم اصلاحات در اوضاع داخلی کشورهای جهان سوم و اصل قیمومت و کنترل بین المللی بیان می شود.

کلیدواژه‌ها