نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استاد تاریخ و کارشناس مسایل عراق

2 مترجم متن، دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه غازی (ترکیه)

3 مترجم متن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

مناسبات عراق – ترکیه از ابتدا دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده و اثرگذاری عوامل گوناگون تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و راهبردی موجب پیچیده شدن این روابط گردیده است. مقاله حاضر که با نگاهی تاریخی سیر این روابط را مورد بررسی قرار داده، به ویژه بر دو عامل اختلافات ارضی و استلزامات ناشی از نظام بین الملل تاکید کرده است. بر این اساس، پایان جنگ سرد و ظهور قطب بندی های جدید روابط دو کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است، به ویژه اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی موجب برهم خوردن تعادل های پیشین منطقه ای شده است. در نتیجه، ترکیه این بار نباید دچار خطا در برداشت یا عمل شود. عاملی که باید از این پس مورد توجه و حساسیت سیاستمداران ترکیه قرار گیرد، وجود ترکمن های عراق است. پیگیری در این زمینه می تواند در نهایت کنترل سیاسی مناطق شمال عراق را برای ترکیه به ارمغان بیاورد. محتوای این مقاله اگرچه بیشتر صبغه تاریخی دارد برای آگاهی از دیدگاه های پژوهشگران و مورخان ترکیه درباره مسایل منطقه ای مفید است.

کلیدواژه‌ها