نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی (دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده

فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب شده است که روابط و سیاست منطقه ­ای ترکیه وارد مرحله جدید شود. در این مقاله، نویسنده، با اشاره به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، آثار آن را بر موقعیت سیاسی جدید ترکیه در منطقه بررسی کرده است. از دید وی در صورت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر چنین روندی خواهد بود و ترکیه می کوشد با طرح و پیگیری چنین هدفی هم اهداف و منافع خود و هم غرب را دنبال کند. از این رو می توان گفت که هدف ترکیه از حضور گسترده در این منطقه از یک سو در جهت توسعه و تکمیل سیاست های اتحادیه اروپایی و از سوی دیگر هرگونه نقش ­آفرینی ترکیه در منطقه در جهت بالا بردن اهمیت خود نزد غرب و پر کردن بخشی از خلأ کاهش اهمیت راهبردی این کشور در وضعیت فعلی نظام بین المللی است. اما با وجود این که سیاستهای منطقه ای ترکیه با موانع و چالشهایی مواجه شده است، با قدرت و جدیت بیشتر در شرایط مساعد امروز پیگیری می شود.

کلیدواژه‌ها