نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد آشتیان

چکیده

موضوع آوارگان فلسطینی از مهمترین و پیچیده­ ترین مسایل منطقه ­ای است که ابعاد گوناگون حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خود گرفته و به رغم گذشت شش دهه از آغاز آوارگی فلسطینیان جامعه جهانی همچنان در حل بحران ناکام مانده است. تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی در طی این مدت به ناچار روانه عراق شده اند و با مشکلات متنوعی رویارو بوده اند. اتفاقا این مشکلات پس از سرنگونی رژیم عراق بیشتر و پیچیده تر شده است. نویسنده مقاله حاضر با مروری بر ابعاد مختلف پناهندگی، وضعیت فلسطینی های ساکن عراق را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها