نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در عربستان سعودی و موانع موجود در این زمینه نوشته شده است. اگرچه در سالهای اخیر، به ویژه پس از پادشاهی ملک عبدالله اقدامات مهمی از سوی حکومت در جهت باز شدن فضای سیاسی و پاسخگویی به مطالبات سیاسی و اقتصادی طبقه متوسط صورت گرفته است، هنوز مشکلاتی جدی در این باره وجود دارد، از جمله؛ فعالیت­های گروههای افراطی وهابی و ارتباط نزدیک برخی از اعضای خاندان حاکم با علمای محافظه کار این کشور. حال مشکل اینجاست که فشار نیروهای محافظه­ کار و مانع تراشی بر سر راه اصلاح نظام سیاسی در عربستان ممکن است موجب رادیکالیزه شدن مطالبات جامعه و گرایش به سمت خشونت شود.

کلیدواژه‌ها