نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

با تبدیل شدن تروریسم به مهمترین موضوع نگرانی برای صلح و امنیت بین المللی، فهم ماهیت و پیچیدگی های این پدیده مورد توجه اغلب کارشناسان مسایل منطقه خاورمیانه قرار گرفت. مقاله حاضر با بازبینی شاخص های افزایش و اهمیت تروریسم جدید پس از حوادث 11 سپتامبر، برداشت های گوناگون نسبت به چگونگی شکل گیری تروریسم جدید و راه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده شیوه فعلی رویارویی با پدیده تروریسم جدید، نتیجه چندان مطلوبی به دنبال نیاورده است و به جای امنیت، بی اعتمادی متقابل را افزایش داده است.این امر نیز به وجود اختلاف برداشت در زمینه های سه گانه: ریشه های شکل گیری تروریسم جدید، روشهای مقابله با آن و عدم درک صحیح از انتظارات متقابل برمی گردد. بنابراین کامیابی در مقابله با تروریسم و افزایش امنیت بین المللی در گرو نزدیک شدن برداشتهای منطقه ­ای و جهانی است.

کلیدواژه‌ها