نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

تحولات دامنه دار خاورمیانه در دهه 1990 میلادی، به ویژه حمله عراق به کویت، نظام منطقه ای عربی را دچار نوعی واگرایی کرد. اگرچه نخبگان سیاسی مصر همواره کوشیده اند با اتخاذ سیاست هایی رهبری کشورشان  بر جهان عرب را اعاده کنند، این هدف به دلیل بحران های متعدد داخلی و شرایط خاص منطقه ای تحقق نیافته است. در مقاله حاضر، نویسنده با نگاهی به وضعیت منطقه پس از حوادث یازدهم سپتامبر در صدد طرح این نکته برآمده است که شرایط شکننده داخلی مصر و تغییر معادلات منطقه ای پس از جنگ سرد امکان تبدیل مصر به رهبر بی رقیب جهان عرب را بیشتر کاهش داده است. اگرچه حل بحرانهای متعدد داخلی از طریق اصلاحات سیاسی و اقتصادی ممکن است قدرت گیری- و شاید جایگزینی اسلام گرایان- را به داخل خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها