نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مدیرعامل بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد شوروی وضعیت حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع نفت و گاز آن اهمیت ویژه ای یافت. به رغم فرمول های مختلفی که تاکنون پیشنهاد شده است به دلایل گوناگونی از جمله دخالت قدرت های فرا منطقه ­ای توافق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است و همچنان نوعی ابهام در جهت بهره برداری از منابع دریای خزر و نیز گسترش همکاری های منطقه­ ای به چشم می خورد. مقاله حاضر ضمن طرح مواضع کشورهای همسایه دریای خزر و بررسی استدلال های حقوقی هر یک، راهبردهایی را جهت تامین منافع ملی ج.ا. ایران پیشنهاد کرده است که می تواند جهت آشنایی بیشتر با مسایل حقوقی و اقتصادی دریای خزر مهم و مفید باشند. در پایان با توجه به زمان انتشار مقاله (2005) توضیحاتی از سوی نویسنده جهت روزآمد کردن مباحث طرح شده آمده است.

کلیدواژه‌ها