نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

مصر به واسطه پیشینه فرهنگی و سیاسی خود از جایگاه مهمی در خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است و تحولات این کشور اغلب با دقت و حساسیت دنبال می شود. به رغم رشد اقتصادی طی چند سال گذشته مصر در سال 2008 شاهد تشدید مشکلات اقتصادی و در نتیجه اعتراضات عمومی گسترده ای بوده است که سیاستهای دولتی و سبک حکومتی حسنی مبارک را زیر سؤال می برد. با این حال به نظر نویسنده این رویداد را نمی توان نقطه عطفی در تاریخ مصر دانست زیرا دولت توانسته است با کنترل اوضاع و به ویژه سرکوب مستمر گروه های مخالف مانع از آن شود که سرخوردگی عمومی منجر به تحولی اساسی شود. در نتیجه اعتراضات نسبت به وضعیت نامناسب سیاسی و اقتصادی احتمالا تا حل مسئله جانشینی مبارک بی نتیجه خواهد ماند و تحولی شگرف در سبک حکومتی مصر پدید نخواهد آورد.

کلیدواژه‌ها