نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گروه اقتصاد سیاسی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی

چکیده

عربستان سعودی و ایالات متحده دو بازیگر مهم منطقه ­ای و فرامنطقه ­ای خاورمیانه بوده و با یکدیگر روابط و تعاملات اقتصادی و نفتی، سیاسی، امنیتی و نظامی دارند. امتزاج ارتباطات نفتی و امنیتی این دو کشور، افزایش منافع مشترک هر دو را به همراه داشته و این روابط بر بازار نفت نیز بی تاثیر نبوده است. همچنین با توجه به این که ایران نیز از بازیگران مهم نفتی در منطقه خلیج فارس و در جهان می باشد، تعاملات نفتی هر یک از کشورهای منطقه با ایالات متحده بر امنیت ملی ایران بی تاثیر نیست. با توجه به اهمیت نقش و عملکرد آمریکا و عربستان در تحولات منطقه ­ای و تاثیرگذاری نوع روابط و تعاملات آنها بر حوزه های منافع ملی ایران، در این نوشتار به تبیین این روابط، اهداف و رویه های این دو بازیگر در عرصه خاورمیانه پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها