نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

به رغم پیش ­بینی برخی محافل سیاسی مبنی بر بروز تنش میان ایران و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در پی تغییر دولت در ایران، تلاش ایران برای گسترش روابط هم چنان ادامه یافت. مقاله حاضر با بررسی پیشینه مناسبات دوسوی خلیج فارس، این فرضیه را به آزمون می گذارد که علاقه مندی و نیاز دو طرف به حفظ روابط و نیز برخی ابتکارات بی سابقه آقای احمدی­نژاد موجب شد سطح کلی مناسبات همچنان حفظ شود. اگرچه معمولا گفته می شود برنامه هسته ای ایران و نیز اختلاف بر سر جزایر سه گانه در سالهای اخیر ابهاماتی را بر سر راه گسترش روابط پدید آورده است، به نظر می رسد سیاست های منطقه­ ای ایالات متحده و تلاشهای اسراییل مانع اصلی در این زمینه است. با توجه به آنکه امنیت خلیج فارس تابعی از روابط ایران و کشورهای عربی منطقه است هر دو طرف برای امن و باثبات نگه داشتن آن به یکدیگر نیاز دارند، در عین آن که کاهش تنش میان ایران و آمریکا چندان مطلوب دولتهای عربی نیست.

کلیدواژه‌ها