نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

معادلات امنیتی منطقه با حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام به هم خورده است و منطقه به رغم گذشت بیش از هشت سال از سرنگونی صدام در دوره گذار قرار دارد. ایالات متحده پس از جنگ عراق به برداشت ها و تصورات جدیدی از فرصت ها و تهدیدهای امنیتی منطقه نائل آمده و به دنبال تألیف آنها در چارچوب یک سیستم جدید قدرتی است که بتواند درراستای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، شرایط منطقه را برای دستیابی به هدف دیرینه خود یعنی «دسترسی به جریان انتقال نفت به بهای معقول» مهیا سازد . آمریکا تلاش به عمل می آورد سیستمی براساس احیای موازنه قدرت با مشارکت شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و به اضافه عراق در برابر جمهوری اسلامی ایران شکل دهد. ایران نیز به موازات آن دیپلماسی خود را تشدیدکرده تا ضمن کاستن از آسیب پذیر ی ها به گسترش نفوذ خود در منطقه بپردازد. یافته ها حاکی ازعدم توافق نسبی برسر تأسیس سیستم امنیتی با توجه به نادیده گرفتن واقعیت های منطقه از سوی آمریکا و تلاش آن برای بیرون گذاری ایران از سیستم جدید قدرت و عدم تمایل جدی متحدین منطقه ای آمریکا برای دستورکارهای امنیتی آمریکا می باشد.

کلیدواژه‌ها