نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

چکیده

جنگهای جهانی اول و دوم زمینه ­ساز به وجود آمدن سازمانها و نهادهایی بودند که هر کدام به نوعی تلاش کردند تا به برقراری صلح و ثبات بین ­المللی کمک نمایند. بارزترین سازمان بین­ المللی که در سرتاسر خاورمیانه گسترده شده و تمامی کشورهای عرب را در بر می گیرد، اتحادیه عرب است. هدف اساسی اتحادیه، تقویت روابط میان کشورهای عربی و گسترش همکاری ها در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. این مقاله به بررسی عملکرد اتحادیه و میزان هم گرایی در آن می پردازد. مقاله پس از توضیح مقدماتی درباره هم گرایی و اتحادیه عرب نشان می دهد که همگرایی میان کشورهای عضو اتحادیه عرب کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها