نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجو

چکیده

بحرین کشوری در جنوب کشور ایران و حوزه خلیج­فارس می­باشد و نقشی مهم در معادلات منطقه­ای دارد. این کشور پس از استقلال از ایران در سال ۱۹۷۱ همواره به دنبال ارتقاء سطح امنیتی و استقلال خود با توسل به قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای بوده است. از طرفی اسرائیل نیز با ایجاد توافقاتی در حوزه خلیج­فارس به دنبال تحقق دستاوردهای سیاسی مهم و تأثیرگذار برای خود و به­خصوص هم­پیمان قدرتمند خویش آمریکا است و برای او و آمریکا این موضوع هدفی مطلوب محسوب می­گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی در صدد پاسخ به این سؤال که پیامدهای عادی­سازی روابط اسرائیل با بحرین بر جمهوری اسلامی ایران چیست؟ می­باشد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بحرین برای کسب حمایت استراتژیک آمریکا و ارتقای جایگاه منطقه­ای خود و مقابله با تهدیدات پیش­رو به گسترش روابط با اسرائیل روی آورده و اسرائیل نیز برای ارتقای جایگاه منطقه­ای، خروج از انزوای دیپلماتیک و شکل­دهی جبهه­ای در مقابل جمهوری اسلامی ایران به گسترش روابط با کشورهای حوزه خلیج­فارس پرداخته است. بنابراین ضروری است تا با واکاوی دقیق اهداف اسرائیل در عادی­سازی روابط با بحرین تدابیر و راهبردهای لازم به منظور خنثی نمودن و حتی مقابله با اهداف خصمانه صهیونیست­ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها