نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدیریت مرز جایگاه برجسته و مهمی در برقراری ثبات و امنیت و روابط صلح آمیز بین کشورهای همسایه دارد، به نحوی که درک روش های مدیریت مرزها می تواند فرصت ها و ظرفیت های بالای نواحی مرزی را در راستای دستیابی به همکاری های دوجانبه و همگرایی با کشورهای همسایه قرار دهد . در این بین، خلیج فارس دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در توسعه روابط بین کشورهای همسایه نظیر منابع مشترک مرزی، بحران های مرزی و محیط زیست بوده و مدیریت آنها می تواند در بهبود روابط بین کشورها در زمینه های مختلف موثر باشد . مقاله حاضر نشان می دهد که مدیریت مرز در ابعاد مختلف آن به ویژه در بعدهای مدیریت منابع مشترک مرزی، مدیریت بحران های مرزی و مدیریت محیط زیست در حوزه خلیج فارس فرصت هایی را برای همکاری و نزاع بین آنها فراهم می کند که می توان با مدیریت بهینه و کارآمد، از این جنبه­های مدیریت مرز، زمینه های همکاری بین کشورها را در خلیج فارس بالا برد و نزاع و درگیری های ناشی از عدم مدیریت و سوءاستفاده های ناشی از آن را تا حد امکان بین کشورهای خلیج فارس کاهش داد.

کلیدواژه‌ها