نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون لبنان به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک، نزدیکی جغرافیایی به سرزمین های اشغالی، حضور در خط مقدم مقاومت با رژیم اسراییل و وجود قرابت های فرهنگی به ویژه حضور شیعیان و نفوذ سیاسی و فرهنگی حزب الله، از جایگاه ویژ ه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، گروه­ها و طوایف لبنانی برای حفظ و گسترش نفوذ خود، به نیروهای خارجی وابسته هستند و این امر باعث حضور و نفوذ قدرت های فرامنطقه ای و به ویژه کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا شده است که با بهانه های مختلف درصدد حفظ و توسعه نفوذ خود در این کشور بوده اند. فرانسه و آمریکا نفوذ ایران را در منطقه مانعی بر سر راه اجرای اهداف خود تلقی کرده و ایران را در ظاهر به عنوان تهدید و در پنهان به عنوان رقیبی نیرومند می دانند، در نتیجه با هر گونه حرکتی که باعث تقویت نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران شود، مخالفت می کنند. در این مقاله تلاش شده است سیاست ها و منافع آمریکا و فرانسه در لبنان به ویژه در زمان ترور رفیق حریری و پیامدهای آن بر روابط جمهوری اسلامی ایران و لبنان مورد بررسی قرار گیرد و به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که اهداف، سیاست ها و واکنش آمریکا و فرانسه در قبال ترور رفیق حریری چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران و لبنان داشته است؟

کلیدواژه‌ها