نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران)

چکیده

فؤاد زکریا، از فیلسوفان معاصر عرب، در آثار خود با نگاهی علمی و فیلسوفانه مشکلات و چالش­های فکری و سیاسی جهان اسلام را مورد توجه قرار می دهد. مطلوب زکریا در این زمینه کاستن از حضور دین در حوزه سیاست است، اما چون ایده عملی ندارد سعی می کند به ارایه یک قرائت پویا، عقلانی و روزآمد از اسلام روی آورد تا با تکیه بر سنت ها  نه عمل مستقیم به آنها بتواند راهکارهای امروزی ارایه دهد و انعطاف پذیری و تعامل با دنیا را جایگزین تندروی و خشونت سازد. زکریا در دیدگاه­های خود توجه به واقعیت های جوامع اسلامی و نظام بین الملل را بیش از مباحث اعتقادی و ایدئولوژیک مورد توجه قرار می دهد.