نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ،گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد واحد تاکستان ، ایران

چکیده

از آنجا که موقعیت حساس و راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحرا ن ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش های سیاسی با همسایگان راهبردی باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران شده، همواره یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه، حفظ ثبات و امنیت خلیج فارس در چارچوب همکاری با کشورهای منطقه و خروج نیروهای فرامنطقه بوده است، اما با وجود تلاش های صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران، خلیج فارس همچنان با چالش های امنیتی گوناگونی مواجه می باشد. این مقاله با بررسی این سوال که چالش های امنیتی خلیج فارس برای ایران کدامند و راه کار مقابله با آن چیست؟ ضمن تجزیه و تحلیل نقش ایران در تامین امنیت خلیج فارس و معادلات منطقه­ای آن، به بررسی چالش های امنیتی پیش رو برای اهداف جمهوری اسلامی ایران در منطقه پرداخته است تا بدین وسیله بهترین راه کار موجود برای حل این معضل را ارایه نماید.

کلیدواژه‌ها