نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای در دانشگاه تهران

چکیده

دو دولت ایران و مصر و هم چنان پس از سه دهه فاقد روابط رسمی دیپلماتیک اند. روابط دیپلماتیک ایران و مصر پیش از 1979 یک بار دیگر در سال 1960 قطع شده بود. پرسش اصلی این مقاله بدین صورت است که علل واگرایی در روابط ایران و مصر از زمان وقوع انقلاب اسلامی تا انقلاب های عربی کدامند؟ در طول سه دهه گذشته، جهت­گیری دو دولت نسبت به آمریکا و اسرائیل، حمایت مصر از عراق در جنگ علیه ایران، حمایت ایران از حماس و حزب­الله موجب «تصور تهدید» در دو دولت نسبت به یکدیگر و به تبع آن واگرایی در بین دو دولت شده بود. به نظر می رسد انقلاب 2011 مصر تحولات ظریفی در سیاست خارجی مصر ایجاد کرده و زمینه­های برقراری روابط دیپلماتیک دو دولت فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها