نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انقلاب یاس در تونس که عامل سقوط بن علی، دیکتاتور این کشور، شد، توانست در مدت کوتاهی دست آوردهای مهمی را به همراه داشته باشد و به عنوان الگویی در جهان عرب شناخته شو د . پس از موفقیت انقلاب، دولت ائتلافی توانست در مدت کوتاهی دست آوردهایی هرچند اندک در این کشور در حال گذار به دست آورد. تونس به عنوان اولین کشور عربی توانست با وحدت و عقلانیت رهبران  گروه های سیاسی تنش داخلی را با تساهل و تسامح رفع کند و از اختلاف و درگیری بین نیروهای سلفی و احزاب چپ این کشور جلوگیری نماید.
 در این حال تونس با چالشهایی در آینده رو به رو است که می تواند باعث تفرقه و درگیری های داخلی شود. حضور سلفی ها در داخل و افراطیون در کنار مرزها و انتخابات پیش رو، همه نشانه هایی است که چالش در آینده را می توان پیش بینی کرد. از طرف دیگر، اقتصاد نوپای این کشور که در گذشته آسیب های زیادی را متحمل شده، می تواند باعث شکاف بین دولت و ملت گردد و این خطر بزرگی است که چالش های موجود را بیشتر خواهد کرد. این مقاله در نظر دارد به جریان های سیاسی فعال این کشور و چالش پیش رو پس از خیزش عمومی مردم تونس در عرصه­های مختلف بپردازد.

کلیدواژه‌ها